חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצדיש לנהוג בחתונה, כאשר יש מחלוקת בין המשפחות לגבי הפרדה בסעודה. צד אחד מעוניין בהפרדה וצד שני מתנגד?

תשובה:

לכתחילה יש לדאוג להפרדה בין השולחנות בזמן הסעודה וכל שכן ברחבת הריקודים. כאשר יש ויכוח בין הצדדים יש להגיע לפשרה כך שיהיה בסעודה מקום מיוחד לנשים, מקום מיוחד לגברים ומקום שלישי לכל מי שרוצה לשבת מעורב. אולם לגבי הריקודים יש לעמוד על כך שתיהיה הפרדה מלאה עם מחיצה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רמו וראה שו"ת יביע אומר חלק ששי או"ח סימן יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה