חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הכלל ההלכתי לגבי הצורך בעשיית הפרדה בין נשים לגברים?

תשובה:

בכל מקום בו מתאספים נשים וגברים שלא למטרה משותפת ביחד, אלא כל אחד טרוד בעסקיו ועשיתו שלו, ונוכחותם שם הינה ארעית ולפי שעה, כגון ברחוב אין צורך לעשות מחיצה והפרדה. אולם עדין יש לשים לב וזהירות בנגיעה, הרהור וכו'.
יתר ההלכות המעשים בעניין זה ראה בשאלות נוספות.

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ג סעיף א ובהערות

תשובה נוספת:

כלה חייבת להחזיר הוצאות כספיות לחתן אם ביטלה את השידוך, כאשר הוא על סמך קביעת ממועד החתונה הוציא הוצאות כספיות הקשורות לחתונה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נב סעיף כג וראה רמב"ם, זכיה ומתנה פרק ו, כד וכן שו"ע אבה"ע סימן נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה