חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שלפי דעת הרופאים עשוי ליוולד לו ילד פגוע מוח פטור ממצוות פריה ורביה?

תשובה:

זוג שנולד להם ילד פגוע מוח, וסבורים הרופאים שיש סיכוי של עשרים וחמישה אחוזים שגם הילדים הבאים יוולדו פגועי מוח, ויש כמובן ייסורים, כאב וסבל לגדל ילדים כאלה, אזי במקרה זה הם פטורים ממצוות פריה ורביה.
במקרה זה יש עצה שהם יולידו באמצעות מבחנה, דהיינו, שהביצית מופרת במבחנה, ובמבחנה ניתן להבחין באם יווצר מכך ילד בעל מום, ואם יראו שלא יווצר מכך ילד בעל מום, אז ישתילו את הביצים המופרית באשה.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו סימן רמג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה