חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

דייר שהתקין מחסום חשמלי בחניון משותף האם יכול לחייב את שאר הדיירים בהשתתפות כספית?

תשובה:

במקום המועד לגניבות רכב או נזקים ורוב דיירי הבית החליטו להתקין שער חשמלי, הרי זה בגדר של צורך גדול וניתן לחייב את כל מי שמשתמש בחניון להשתתף בהוצאה. וכן הדין בדייר חדש שבא לגור לאחר התקנת המחסום.
ואם מדובר במקרה רגיל לא ניתן לחייב דייר שאינו רוצה להשתמש במחסום.  וכמובן לא ניתן לחייב מי שאין לו כלל רכב.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק יז שאלה יג

תשובה נוספת:

רוב השכנים יכולים לחייב את המיעוט להשתתף בהוצאות התקנת מחסום חשמלי לחנייה, במקרים הבאים: יש על כך סעיף בחוזה, הוכח שיש סכנה בטחונית אם לא יהיה שער חשמלי לחנייה. כל דייר ידע  בעת שקנה את הדירה שמנהג באזור זה להתקין מחסום חשמלי.

פוסק: הרב אפרים משה הלוי קורנגוט

ספר: הלכות הבית המשותף

מקור: פרק יד סעיף כו וראה רמב"ם שכנים,ה וכן שו"ע חו"מ קסא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה