חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו תנאים מותר להשתמש במחצלת כסכך לסוכה?

תשובה:

מחצלת קנים העשויה לשכיבה אין מסככים בה כיוון שמקבלת טומאת מדרס. ואם עשויה למטרת סיכוך או לגידור מותר להשתמש בה לסכך.
מחצלות שנעשו ללא מטרה מסוימת והשימוש בה הנו לפי רצון הקונה, אזי היא כשרה לסיכוך.

פוסק: הרב דוד צבי שאול

ספר: בית דוד - הלכות סוכה

מקור: פרק ה סעיף כא -כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה