חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמחתן את ילדיו ומצבו דחוק, נחשב לעני ורשאי לקבל מתנות לאביונים?

תשובה:

מי שמחתן את ילדיו ומצבו דחוק, אף שמצווה לעזור לו מכל מקום אינו נחשב לעני.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: סימן תרצ"ב עמוד קלב בשם הגרש"ז אוירבאך, מעדני שלמה עמוד קכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה