חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במטהר אוויר?

תשובה:

מותר לרסס נוזל מטהר אוויר בשבת, וכן מותר לתלות קופסה המכילה חומר מטהר אויר (רק לא ינקב בשבת וביו"ט).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: כג, יד וראה גם אורחות חיים א,ג, קלה ובשו"ת אור לציון ב, לא, יד

תשובה נוספת:

פשוט שאין לברך על ריח הבושם של מטהר אויר,  כיון שכל מטרתו לסלק ריח רע,  וכן גם אם ירסס במיוחד על מנת להריח אותו.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן טז ענף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה