חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין הדלקת נרות חנוכה למטיילים, טסים וכו'?

תשובה:

מטיילים או הנוסע באוניה או במטוס אם ניתן להדליק מבחינה טכנית, יש אומרים שנכון שידליקו. ואם בני ביתם מברכים עבורם לא יברכו על ההדלקה אלא אם כן הם אשכנזים ומכוונים לא לצאת ידי חובה בהדלקת בני ביתם. ויש אומרים שאין חובה להדליק כיון שאינם נמצאים בדירת קבע. ואם יתפללו ערבית במנין ידליקו שם בברכה.

 הנוסע לטיול במכונית הגוררת קרון המשמש לאכילה ולינה חייב בהדלקה שזה נחשב גם לדירת קבע. 


פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרקט' סעיף כב, כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה