חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למיין בשבת אוכלין או חפצים המעורבים זה בזה?

תשובה:

אסור למיין בשבת אוכלין או חפצים המעורבים זה בזה גם אם כוונתו להניח כל מין במקומו המיוחד לו.
לפיכך, קערה מלאה עם פירות שונים אין להפריד אלא אם בדעתו לאכול מיד את סוגי הפירות שבקערה.
מאידך, אם אינו רוצה לאכול את כל סוגי הפירות שבקערה, רשאי להוציא את הפרי שרוצה לאכול אותו עכשיו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיפים כד, פג, פד

תשובה נוספת:

אסור בשבת למיין בולים וכן אסור להדביקם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז סעיף לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה