חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח בשבת כלי על מנת שיקבל את המים הנוטפים מהמזגן?

תשובה:

מים הנוטפים מהמזגן בשבת בבית במקום בו שוהים אנשים, והמים עתידים לגרום לכלוך או להחלקה, אזי למרות שהמים הם מוקצה, מותר להקל במקום שיש צורך גדול ולהניח כלי במקום בו המים נשפכים.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק 19 סעיף שנב וראה בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה