חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בבקבוקי מים מינרליים לאפיית מצות כאשר אזלו המים שלנו?

תשובה:

גם בשעת הדחק כאשר אזלו המים שלנו אסור להשתמש במים מבקבוקים מינרליים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ב' הוראה סח וראה משנ"ב סימן תנה ס"ק כט

תשובה נוספת:

במקרה שביצוע הטיפול הרפואי יש בו סיכון מידי ומאידך סיכוי עתידי ,יש להכריע בדבר על פי רוב כפול, דהיינו התייעצות עם שלושה רופאים  לפחות כאשר שני שליש מהם הם המכריעים אם יש סיכוי של שני שליש של סיכוי עתידי. כמו כן יש  להתחשב בדעת החולה.
במקרה של פיקוח נפש  אין צורך בהסכמת החולה,  באם הרופאים הנ"ל החליטו שהטיפול חיוני.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמודים קסו- קסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה