חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מינקת ביום כיפור לענין הצום?

תשובה:

מינקת, אם יש חשש שיתמעט החלב עלי ידי התענית או שמרגישה בעצמה שהחלב מתחסר, תשתה פחות פחות מכשיעור ואין מתחשבין באפשרות הזנת התינוק בתחליפי אשה, כיון שמזונו של התינוק הוא חלב אם, מאידך,כאשר מדובר באשה  המניקה כבר הרבה חודשים תעשה שאלת חכם.
ויכולה לשתות כל משקה המועיל לתינוק ובריאותו.

לענין יולדת ראה שאלה אחרת http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=1994

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק שישי סעיף ב וגם הערה 11. ראה גם "תשובות אביגדור" נבנצאל, הלכות יום כיפור עמוד תיח סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה