חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שואל "מה נשתנה" במצבים שונים?

תשובה:

הילדים שואלים מה נשתנה, אם אין ילדים או שהם עדיין קטנים, תשאל האשה, או אדם אחר, ואם לאו ישאל הוא בעצמו. ואפילו אם כולם תלמידי לחכמים אחד מהם ישאל.
אשה הקוראת בפני גברים זרים לא תקרא בשירה ובמנגינה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ליל הסדר פרק ו סעיף יד וראה עוד פרטים בסעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה