חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות שבת מי שברך לחולה מספר פעמים?

תשובה:

מנהג יפה שלא לעשות באותה שבת מספר פעמים מי שברך לחולה, אלא פעם אחת (דהיינו שמספר עולים לא יעשו מי שברך).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ה סימן צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה