חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות מי שברך לנכרי חולה?

תשובה:


מותר לעשות לגוי חולה אשר עושה טובות לישראל. יש שסבורים שיש להוסיף את שמו אחרי שאמר "כל ישראל אחיו" (הרב נבנצל), ויש שסבורים שיעשה לו בנפרד (הגר"ז גולדברג).

פוסק: הרב מרדכי צבי הלוי ציון

ספר: שו"ת השואל - תשובות ממרנן ורבנן

מקור: חלק ב תפילה סעיף ז עמוד קטז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נכרי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה