חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שקנה רכב ולאחר זמן גילה פגם שהיה ברכב עוד לפני הקנייה - האם יכול לבטל את הקנייה?

תשובה:

אם בעת מכירת הרכב הותנה שהמכירה היא בתנאי שאין ברכב פגם, אזי יכול לחזור מהקנייה. אולם אם לא התנה זאת והשתמש ברכב ללא בדיקה, ואף הקונה השקיע כסף לפני שגילה את הפגם, הרי מחל למוכר. ואם מדובר בפגם מהותי ברכב שאין דרך בני אדם לוותר על תיקון הפגם - אזי יכול לחזור בו.

פוסק: הרב יחיאל טויבער

ספר: משיב בהלכה

מקור: חושן משפט סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה