חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפסיק את פעולת מכונת הנשמה לחולה גוסס?

תשובה:

חולה המוגדר כגוסס, ואין שום סיכוי שיחלים או שינשום שוב בכוחות עצמו, מותר להפסיק את מכונת ההנשמה שמעכבת נשמתו מלצאת, (כמובא ברמ"א יו"ד סימן שלט סעיף א) וזה רק בתנאי שיודעים בודאות מוחלטת שמוחו אינו מקבל שום הספקת דם ונרקב בתוך הגולגולת.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב עמוד כב

תשובה נוספת:

מותר להסיר את החיבור של מכשיר הנשימה הוא רק במקרה שברור שאין לו חיות עצמי לא במוח ולא מהלב וברור שמכשיר הנשמה לא יגרום לו חיות עצמית ורק יגרום להארכת עיכוב יציאת הנפש. (עיין שם בכל פרטי התשובה).

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן פ ויש לעיין שם באריכות בכל הפרטים.

תשובה נוספת:

מותר לבשל אורז ביום שביעי של פסח שחל ביום שישי לצורך שבת, גם עבור מי שלא נוהג לאכול אורז בפסח.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תנג סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה