חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכניס מערב שבת בגד רטוב למכונת ייבוש ולהפעילה?

תשובה:

יש להקל, כשחייל צה"ל הגיע לשבת ואמור לחזור לבסיס בצאת השבת, להכניס את הבגדים לתוך מכונת כביסה אוטומטית בערב שבת, סמוך לשקיעת החמה ולהפעילה קודם שקיעת החמה והמכונה תפעל גם בתוך השבת. את הבגדים המכובסים יש להוציא במוצאי שבת.
וכן מותר כאשר החייל צריך לחזור מוקדם לבסיס במוצאי שבת להכניס את הכביסה לפני שבת למכונת ייבוש למרות שהמכונה תמשיך את פעולתה בשבת.

האשכנזים הנוהגים להחמיר בדבר כדעת הרמ"א בגלל השמעת קול, במקרה זה כשיש צורך בדבר ניתן להתיר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: ילקוט יוסף חלק א סימן רנב סעיף ד וראה שו"ע סימן רנב וברמ"א

תשובה נוספת:

מי שרגיל בימי חול להכניס למכונת כביסה בגדים מלוכלכים ושיהו שם עד המועד שיכבס, אזי יהיה מותר לו לעשות זאת גם בשבת, אולם אין לסגור את הדלת אלא אם כן הוא רוצה לסגור אותה על מנת למנוע ריח רע או בגלל שדלת פתוחה מפריעה להילוך של אנשים שם.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף נ

תשובה נוספת:

בגד רטוב שהניחו אותו במכונת ייבוש מערב שבת, מותר להוציאו מהמכונה בשבת אחרי שמכונת הייבוש תפסיק לפעול. (ילקוט יוסף שח,ב).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ז סימן נה - וראה רמ"א רנב, ה שלא תשמיע קול. שו"ת שבט הלוי א, סב,ג שו"ת משנה הלכות ו,סה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה