חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשמוכר את החמץ לפני פסח צריך למכור רק את החמץ או גם את המקום בו נמצא החמץ?

תשובה:

כשמוכר את החמץ לפני פסח צריך למכור גם את המקום בו מונח החמץ.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ח סעיף טו וראה גבורות אליהו או"ח סימן קלד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה