חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בעיה במתן הרשאה למכירת חמץ באמצעות שני רבנים שונים?

תשובה:

הנותן הרשאה למספר רבנים שליחים למכור את חמצו, המכירה תקפה, מאחר ולדעת הרבה פוסקים אין מינוי שליח שני מבטל את השליח הראשון.
מסופר על החזון איש שהיה מוכר חמצו באמצעות מספר רבנים על מנת לכבדם.

ספר: שולחן ערוך

מקור: חושן משפט, קכב סעיף ג ברמ"א וראה גם מנחת יצחק חלק ו' סימן לח, הובא בעלון המשפט 72

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה