חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למכור את כל חמצו לנכרי ולהיפטר מחיוב בדיקת חמץ?

תשובה:

מעיק הדין רשאי אדם למכור את כל חמצו לנכרי ולהםטר מחיוב בדיקת חמץ. אולם אם ישאר בביתו בימי החג חייב לבדוק חמץ בכל המקומות שבדעתו להשתמש בחג, ולסגור את שאר המקומות. אם יעדר מביתו  בכל ימי החג, (כגון שנוסע למשפחתו או לבית מלון) ומוכר את כל חמצו לנכררי, אזי ניתן להקל ולא לבדוק חמץ. מאידך אם ישהה בבית מלון  בליל י"ד, יבדוק את החמץ לאור הנר אם בעל המלון לא עשה את הבדיקה כדין.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק יד סעיף א והערה ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה