חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למכור חמץ של אדם אחר למרות שלא ביקש ממנו ?

תשובה:

היודע שחברו לא מכר את חמצו, יכול למכור את החמץ של חברו, כיון שזכין לאדם שלא בפניו. וזאת זכות לאדם שמצילים אותו מאיסור "בל יראה ובל ימצא". מכירה זו יכולה להעשות בדיעבד גם אם לא יודע את כתובתו המדויקת של הרחוב ומספר הבית.
אולם אם רוצה למכור חמץ של אדם ללא הכרה, יש צורך ביפוי כוח מבית דין למטרה זו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק נא' סעיפים טו, יז

תשובה נוספת:

אפשר למכור חמץ של אדם אחר כאשר ידוע שהוא לא מכרו מחמת טירדה או סיבה אחרת,  וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה סימן ט אות ביש להקפיד לרשום את שמו המלא ואת כתובתו של חבירו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ו סעיף ה וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה סימן ט אות ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה