חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למכור חמץ של אדם ללא הכרה?

תשובה:

מותר בדיעבד למכור חמץ של אדם אחר כשהאחר לא עשאו שליח לכך, גם אם לא יודע את כתובתו המדויקת של הרחוב ומספר הבית.
אולם אם רוצה למכור חמץ של אדם ללא הכרה, יש צורך יפוי כוח מבית דין למטרה זו. 

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק נא' סעיפים טו, יז

תשובה נוספת:

חולה מחוסר הכרה ימכרו את חמצו על ידי אשתו או מי שמתעסק בצרכי ביתו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק שישי סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה