חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בעיה ללבוש מכנסי ג'ינס?

תשובה:

אין איסור ללבוש מכנסי ג'ינס ואין בזה "ובחוקותיהם לא תלכו", ובלבד שיהיו צנועים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן רב

תשובה נוספת:

מותר ללבוש מכנסי ג'ינס צנועים.

ספר: היכל הקודש

מקור: סעיף עו עמוד נג בשם הגר"א שפירא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה