חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ומתי ניתן להשתמש במכשיר אדים בשבת, לתינוק?

תשובה:

אם רופא דורש שימוש במכשיר אדים, ירתיח מים מבעוד יום וישאירם על גבי האש ואף יפעיל את המכשיר לפני כניסת שבת ולא יכבנו אחרי השימוש בו. ומותר להוסיף מים (רתוחים וחמים במקצת) לאלה שבמכשיר לפי הצורך. ומכיוון שקיימים דגמים שונים של מכשיר זה, יטיב לעשות, אם יוועץ במורה הוראה באשר לדרכי הפעלה הממעטות באיסורי שבת.
אם הצורך דחוף ולא הכינו מראש, יפעילו בשבת (ובמקום האפשר יפעיל בשינוי), וגם אז ישתמש לצורך זה- ככל האפשר- רק במים שעל גבי האש מלפני שבת.

אם המכשיר מכיל מים לשעות מועטות ואי אפשר להוסיף מים למכשיר מבלי להפסיק פעולתו, יטיב לעשות אם יחבר את המכשיר מבעוד יום לשעון שבת אשר יפסיק את פעולת המכשיר מידיי פעם, ויוסיף מים מדוד השבת שעל גבי האש בשעת הפסקת הזרם, לפני ששעון השבת יפעל שוב. 
פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: סעיף ל"ז, דיני תינוק וילד קטן, סעיף ט"ו.

תשובה נוספת:

מכשיר לאידוי מים שהפעילו אותו מבעוד יום או באמצעות שעון שבת, מותר להוסיף מים חמים למכשיר אדים, כאשר לוקח את המים מהמיחם של שבת, כי אין בישול אחר בישול ומשתמשים בזה לחולה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק שני עמוד קמה, וכן שמירת שבת כהלכתה פרק לז סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה