חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במכשיר ביתי המיועד לחיתוך ירקות ?

תשובה:

מדובר במכשיר ביתי שיש בו רשת סכינים עליו מניחים ירקות ועל ידי שסוגרים את המכסה הסכינים נדחפים וחותכים את הירקות.
יש שמתירים לחתוך ירקות בשבת בסמוך לסעודה, במכשיר ביתי המיועד לחיתוך ירקות ויש המחמירים לאסור בכל מכשיר אולם ביום טוב מותר.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז' סימן מב. סעיפים א-ב. הרב דוד לאו והרב שלמה אבינר אמרו לי בעל פה שהם מצדדים באוסרים

תשובה נוספת:

אסור גם כשאינו קוצץ דק דק מכיון שקוצץ בכלי המיוחד לכך.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: קול אליהו - שבת

מקור: חלק א פרק כג שאלה ח

תשובה נוספת:

 מכשיר לחיתוך פרוסות מותר להשתמש, ואין בו משום עובדין דחול כיון שאין לזה שם טחינה כלל אף לא טחינה במקצת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ו הערה יב וראה אגרות משה חלק ד’ סי’ ע”ד טוחן אות ד’

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה