חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש במכשיר שמיעה רגיל שמופעל מערב שבת?

תשובה:

מכשיר שמיעה רגיל שמופעל מערב שבת, הזרם זורם בו כל הזמן וגלי הקול של המדברים איתו אינו יוצר זרם חשמל- מותר להשתמש בו בשבת.
לגבי מכשיר שזרם חשמל נוצר בו  כתוצאה מגלי קול של המדברים עמו - התירו בחולה.
והגר"ש ווזנר חידש שמכשיר חשמל שמופעל על יד נוכחות אדם ללא מעשה מצידו כגון גלאי נפח,עין אלקטרונית וכו אין בו איסור בהולך /משיח לפי תומו .

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה