חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש במכשיר שמיעה רגיל שמופעל מערב שבת?

תשובה:

במכשיר שמיעה רגיל שמופעל מערב שבת, הזרם זורם כל הזמן וגלי הקול של המדברים באמצעותו אינם יוצרים זרם חשמל- לפיכך מותר להשתמש בו בשבת.
לגבי מכשיר שבו נוצר זרם חשמל  כתוצאה מגלי קול של המדברים באמצעותו - התירו בחולה.
והגר"ש ווזנר חידש שמכשיר חשמל שמופעל על ידי נוכחות אדם ללא מעשה מצידו, כגון גלאי נפח, עין אלקטרונית וכו', אין בו איסור בהולך /משיח לפי תומו .

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה