חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא בשבת דף קשר או מכתב שנשלח מבית הספר לגבי התנהגות הילד ( ציונים וכו')?

תשובה:

תעודה עם ציונים ומכתב שנשלח מבית הספר אודות התנהגות והמצב הלימודי של הילד או לגבי תאריך פגישה ואסיפת הורים, יהיה מותר לקרוא בשבת, ואינו אסור משום "שטרי הדיוטות" כיוון שכל אלה הם לצורך חינוכי ויש  בזה מצווה.

פוסק: הרב אהרן שטויבער

ספר: הלכות שטרי הדיוטות בשבת

מקור: סעיף נג וסעיף קט בשם הגר"נ קרליץ

תשובה נוספת:

יש המקילים לקרוא בשבת דף קשר שנשלח על ידי בית הספר, גן, תנועת נוער וכו' גם אם לא משולבים בעלון דברי תורה,  כיוון שהקריאה הינה למטרות חינוכיות וגם הילדים מעוניינים שההורים יהיו מעורבים בכך ולכן אין כאן איסור  של קריאת "שטרי הדיוטות" בשבת.

פוסק: הרב אהרן שטויבער

ספר: הלכות שטרי הדיוטות בשבת

מקור: סעיף ו וכןבשם הגר"ש קמנצקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה