חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה יכולה להתנות שתוכל לעשות מלאכה אחרי הדלקת נרות שבת?

תשובה:

אשה שיש לה צורך המחייב אותה לעשות מלאכה אחר הדלקת נרות, רשאית להתנות שאינה מקבלת עליה שבת בזמן ההדלקה. 

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א' פרק כז סעיף יא ובהערה מא. וכן שמירת שבת כהלכתה, פרק מג' הערה קלז.וראה ציץ אליעזר ח"י, יט

תשובה נוספת:

יש במקרה זה להקפיד שהדלקת הנרות תיהיה חצי שעה סמוך לשקיעת החמה, ונשים ספרדיות לא צריכות להתנות לפני ההדלקה כפי שנוהגות האשכנזיות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן רסג סעיף מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה