חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו מלאכות מותרות לעשות בערב שבת (יום שישי) ?

תשובה:

על פי הדעה המקילה מותר לעבוד עד שעתיים וחצי לפני שבת. מלאכת קבע אסרו חכמים באותן השעות, אבל מלאכה ארעית מותר לעשות. לפיכך, אסור לאדם לבצע באותן שעות עבודות חשמל, עבודות גדולות בגינה, עבודה במחשב וכתיבת סת"ם, שכל אלו עבודות קבועות. אבל מותר למומחה לבצע פעולה קצרה, כגון להניח מצודה לציד חיות ולתת הוראה למחשב לבצע פעולה מתוחכמת, שזוהי מלאכת ארעי. וכן מותר לעשות באותן שעות עבודות שאינן דורשות מומחיות, כדוגמת השקיית גינה, ניקוי חדרים, תפירת כפתורים, כתיבת חידושי תורה ביד או במחשב. וגם מותר לקבל עליהן שכר.
מסחר, לדעת הרבה פוסקים אינו נכלל באיסור מלאכה, ומותר למכור בחנויות באותן השעות. ומכל מקום יש לסגור את החנויות לפחות חצי שעה לפני כניסת השבת. 

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת סימן פרק ב סימן ח. הובא גם בהלכה יומית הר ברכה וראה שו"ע או"ח רנא, א; מ"ב ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה