חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להנות לאחר השבת ממלאכה שאסורה מן התורה שנעשתה בשבת?

תשובה:

העושה מלאכה בשבת אשר אסורה מן התורה ועשה אותה בשוגג, אסור לו ולכל אדם להנות ממנה בשבת, אבל לאחר השבת מותר להינות ממנה מיד, אף לעושה המלאכה.
אם עשה את המלאכה במזיד בשבת, אסור להנות ממנה לעולם לעושה המלאכה למשפחתו ולסמוכים על שולחנו. ואלו לאחרים ואף למי שנעשתה עבורו המלאכה מיד בצאת השבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק א מבוא סעיף לד אב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה