חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל את מערכת ההשקיה של הגינה כך שההשקיה תסתיים במהלך השבת?

תשובה:

 מותר להפעיל את מערכת ההשקיה של הגינה כך שההשקיה תסתיים במהלך השבת.
ויש אומרים שאף מותר לכוין את השעון שבת, על מנת שיפעיל מאליו את מערכת ההשקיה בשבת, ויש מחמירים בזה. וטוב לכתוב פתק על יד שער הגינה שהממטרות פועלות על יד שעון שבת שמכוון מערב שסבת, ואפשר להקל בזה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: חלק ד'. שבת כרך א' סימן רנב הלכה א

תשובה נוספת:

וכן מותר לסגור את ברז ההשקייה משחשיכה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כו' סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה