חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאחרים לעשות מלאכה עבור האבל, אם נמסרה לו לפני שנעשה אבל?

תשובה:

אם האבל מסר לאחרים לעשות עבורו עבודה בקבלנות ואין המלאכה ניכרת שהיא של האבל, מותר לקבלו לעשותה בביתו אבל לא בבית האבל.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן יג סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה