חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין כאשר נעשתה בשבת בתבשיל מלאכה האסורה?

תשובה:

יהודי אשר עשה בתבשיל של חברו מלאכה האסורה בשבת, והמאכל הושבח כתוצאה מכך, אזי אם בעל המאכל היה אוכל את האוכל גם ללא המלאכה האסורה, אין התבשיל נאסר על בעליו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק כה סעיף מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה