חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו מלאכות אסור לאשה לעבוד בזמן הדלקת נרות חנוכה?

תשובה:

הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בשעת שהנרות דולקים.
המלאכות האסורות הן: תפירה, כיבוס, שטיפת ריצפה וכו', ויש המגדירים זאת מלאכות שיש בהן עמל / טירחה , אולם לא נהגו איסור בעבודות במטבח וכן לא מלאכות המותרות בחול המועד.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תר"ע עמוד כג בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ש הלוי ואזנר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה