חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליהודי להנות ממלאכה שנכרי עשה עבורו בשבת מבלי שנתבקש לכך?

תשובה:

נכרי עשה עבור יהודי בשבת ויום טוב מבלי שנתבקש לכך, כגון שבישל לו אוכל על דעת עצמו, אסור ליהודי ליהנות מכך עד מוצאי שבת בתוספת הזמן הנצרך לבישול המאכל.
הדליק הגוי תאורה עבור עצמו מותר לכל אחד ליהנות מזה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה סעיף פג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה