חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להנות ממלאכה שאסורה מדרבנן שנעשתה בשבת?

תשובה:

העושה בשבת בשוגג מלאכה שאיסורה מדרבנן, מותר לעושה האיסור ליהנות ממנה בשבת עצמה.
אם עשה את המלאכה במזיד אסור לו ולכל אדם ליהנות ממנה בשבת, אולם לאחר שבת מותר לכולם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: מבוא פרק א סעיף לד ס"ק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה