חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליהנות בשבת ממלאכה שעשה ילד קטן?

תשובה:

ילד קטן אשר אשר עשה מלאכה אסורה בשבת ביוזמתו, מותר יהיה להנות ממעשהו בשבת. אולם אם הוא עשה את המעשה על פי ציווי של אדם גדול ואפילו בצווי עקיף, אסור להנות ממעשה זה בשבת ואף במוצאי שבת יש להמתין "בכדי שיעשו".

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: מבוא פרק א סעיף ח

תשובה נוספת:

אם הקטן עשה את המלאכה לצורך עצמו מותר לגדול ליהנות ממנו בשבת.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מא סעיף א וראה שו"ע סימן שכה סעיף י בביאור הלכה ד"ה א"י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה