חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקיים מלווה מלכה במוצאי יום כיפור שחל במוצאי שבת?

תשובה:

יש מצוה לקיים מלווה מלכה במוצאי יום כיפור שחל במוצאי שבת, כי בשבת לא יכול היה לאכול ועתה יכול ויש ענין לקיים מלווה מלכה בפת ובבשר.

פוסק: הרב צבי יברוך - עורך

ספר: דרך שיחה - תשובות הגר"ח קנייבסקי

מקור: עמוד ערב

תשובה נוספת:

בספר תשובות והנהגות מסתפק אם יש חובה לאכול סעודת מלווה מלכה, כיוון שבשבת עצמה שחל בה יום כיפור לא היה עונג אכילה.

פוסק: הרב אברהם שרגא

ספר: פתחי תשובות

מקור: חלק סימנים קסח, קפד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה