חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש למלוח אברים שונים, כגון : לב, טחול וכו'?

תשובה:

לב: את הלב עצמו יש לחותכו קודם המליחה, כדי שיֵצא הדם שבתוכו. הרמ"א כותב שיש מקומות שנהגו שלא לבשל את הלב, אלא לצלותו. פוסקים אחרים לא חששו למנהג זה[1]. טחול: דינו כשאר בשר, שכשר במליחה ללא פעולה נוספת[2]. עטינים (בלשון חז''ל - כחל): מצד איסור דם דינם כשאר בשר, אך מחמת החָלָב שבהם יש בהם דינים מיוחדים: אין למולחם או לצלותם עם בשר אחר, אלא אם כן העטינים נמצאים למטה והבשר למעלה. יש לקרוע את העטינים שתי וערב, ולסחוט מהם את החלב. לאחר מכן, למנהג האשכנזים מותר רק לצלות את העטינים, ואילו למנהג הספרדים ניתן גם לבשלם, אך לא יחד עם בשר אחר. לבישול העטינים או צלייתם ניתן להשתמש בכלים בשריים רגילים, ולאחר מכן הכלים מותרים בשימוש לבשר אחר.[3]  כבד: לא ניתן למלוח, אלא הוא חייב בצליה, עיינו לקמן. עצמות: עצמות המחוברות לבשר נמלחות עמו. עצמות שנפרדו מן הבשר, טעונות גם הן מליחה[4], ולמנהג האשכנזים אין למולחן יחד עם בשר.[5]

[1]  שו"ע יו"ד סימן עב,א, ט"ז, ש"ך וביאור הגר"א שם.

2]  שו"ע שם סימן עד,א.

 [3]  שו"ע שם סימן צ.

 [4]  עצמות שיש בהן מוח טעונות מליחה מן הדין, אך גם עצמות שאין בהן מוח נהגו למולחן.

 [5]  שו''ע יו''ד סימן עא,ג ברמ''א; הכשרות, הרב פוקס פר' ט סע' פג,ד; ילקוט יוסף איסור והיתר חלק א סימן עא, יא-יד.

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ד עמוד 63

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה