חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נעשית מליחת בשר בתהליך הכשרת בשר?

תשובה:

 

א. המליחה צריכה להיעשות על גבי כלי (מכל חומר שהוא) המאפשר לדם היוצא מן הבשר לזרום, מבלי שיתנקז במקום שהבשר נוגע בו. לכן נוהגים למלוח על גבי רשת שמתחתיה חלל המאפשר לדם לזוב מחתיכות הבשר ללא מעצור. כמו כן ניתן למלוח על משטח חלק, שהדם זורם ממנו ואינו מצטבר. אם המשטח אינו חלק, ניתן להעמידו בשיפוע כך שהדם יזרום.[1]

ב. אין להשתמש בכלי שמולחים בו למאכל חם. לפיכך יש לייחד כלי לצורך המליחה, ואם מולח באופן חד פעמי צריך להכשיר את הכלי אחר המליחה. בדיעבד, אם השתמש בכלי ללא הכשרה, המאכל שבושל בו מותר, למעט כלי חרס.[2]

ג. מותר להניח הרבה חתיכות ביחד למליחה, אפילו זו על גבי זו, ובתנאי שיהיה לדם מקום לזרום באופן חופשי.[3]

ד.  משתמשים במלח גס ("מלח בישול" הנמכר בדרך כלל בחנויות למצרכי מזון), ולא במלח דק ("מלח שולחן"), כדי שהמלח יספוג את הדם ולא יימס בו (מאידך גיסא, גם מלח גס מאוד אינו טוב, מפני שהוא אינו נדבק לבשר, אולם בארץ מלח גס שכזה אינו מצוי).

ה. צריך למלוח את הבשר מכל צדדיו, אך אין צורך לפרוס את הבשר לפרוסות, אלא מולחים כל חתיכה כמות שהיא. בעוף שלם, וכן בכל חתיכה אחרת שיש לה בית קיבול, מפזרים מלח גם בתוך בית הקיבול, וראוי להניח את החתיכה לאחר המליחה כשפתח החלל כלפי מטה, כדי שהדם יוכל  לזרום באין מפריע.

ו.   ניתן למלוח ביחד סוגי בשר שונים, כגון בשר בקר ובשר עוף. אך אין להניח עם הבשר בשעת מליחתו בשר שאינו טעון מליחה, כגון דג או בשר שכבר נמלח.[4]

ז.   נהגו להשהות את הבשר במלח למשך שעה, אך בשעת הדחק ניתן להסתפק גם בשמונה עשרה דקות.[5] הזמן המקסימאלי לכתחילה הוא פחות משתים עשרה שעות, ובדיעבד אפילו שהה הבשר במלח למשך כמה ימים הרי הוא מותר.[6]

לאחר המליחה מנערים את המלח מן הבשר או שוטפים אותו בזרם מים. לאחר מכן צריך להדיח את הבשר עוד פעמיים. הדחה זו נעשית בתוך כלי עם מים, ויש להחליף את המים בין הדחה להדחה. בשעת הצורך, ניתן לבצע גם את ההדחה בזרם מים, דהיינו שלוש שטיפות. בדיעבד, אם בישלו את הבשר לאחר שטיפה אחת הוא כשר.[1

 

[1]  שם סימן סט,ז; שם ט וברמ''א ובש''ך שם.

 [1]  שו"ע ורמ"א יו"ד סימן סט,טז.

[2]  שם סט,יז, וט"ז וש"ך שם; ילקוט יוסף איסור והיתר חלק א סימן סט,קנז (לדעתו בדיעבד בכל מקרה מותר).

[3]  שולחן ערוך יו''ד סימן ע,א.

 [4]  שולחן ערוך יו''ד סימן ע,א; שם ו.

 [5]  ועדיף להמתין 42 דקות (השיעור המופיע בפוסקים הוא "כדי הילוך מיל", ויש דעות שונות לגבי שיעור זה).

 [6]  שם סעיף ה.

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ד עמודים 61-62

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה