חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמותר לו שלא לצום בתענית אסתר יהיה רשאי לאכול גם דברי מתיקה וכו'?

תשובה:

מי שרשאי שלא לצום בתענית אסתר יימנע מלאכול גם דברי מתיקה וכו'.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ג פרק ד סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה