חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני אבלות לגבי תינוק שנפטר?

תשובה:

תינוק אשר נפטר לפני שמלאו לו שלושים יום ללידתו, אין אומרים עליו קדיש ואין נוהגים מנהגי אבלות ולא ניחומים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן רמ- פט עמוד תרנח סעיף ל

תשובה נוספת:

תינוק שהיה באינקובטור ונפטר לאחר זמן, סופרים שלושים יום לצורך אבילות מיום לידתו ולא מיום יציאתו מהאינקובטור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק א סימן שנט

תשובה נוספת:

נכון לומר קדיש גם על תינוק, ואף לקיים את היארצייט ולהדליק נר נשמה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ז סימן מט אות ז בשם שו"ת ויצבור יוסף, וראה פני ברוך סימן לד הערה נט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה