חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם מנהגי הושענא רבה?

תשובה:

הושענא רבה הנו היום השביעי של סוכות, ונידונין בו על המים. רבים נעורים רוב הלילה וקורין במשנה תורה (ספר דברים), תהלים, מרבים בתפילות, קורין שנים מקרא ואחד תרגום של "וזאת הברכה"  ועוד. לפנות בוקר טובלין במקווה. בתפילת שחרית נוהגים קצת יום טוב, כולל פסוקי דזמרה וכן י"ג מידות, רבש"ע  ו"שמע ישראל" בהוצאת ספר תורה. יש הנוהגים ללבוש קיטל.  יש סדר הושענות מיוחד להושענא רבה ובסיומו חביטת ערבות על הקרקע, כל אחד על פי מנהגו. סעודת יום טוב ולעת ערב פרידה מן הסוכה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: שער יא פרק יג וראה שו"ע סימן תרסד'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה