חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם מנהגי הושענא רבה?

תשובה:

הושענא רבה הנו היום השביעי של סוכות, ונידונין בו על המים. רבים נעורים רוב הלילה וקורין במשנה תורה (ספר דברים), תהלים, מרבים בתפילות, קורין שניים מקרא ואחד תרגום של "וזאת הברכה"  ועוד. לפנות בוקר טובלין במקוה. בתפילת שחרית נוהגים קצת יום טוב, כולל פסוקי דזמרה וכן י"ג מידות, רבש"ע  ו"שמע ישראל" בהוצאת ספר תורה. יש הנוהגים ללבוש קיטל.  יש סדר הושענות מיוחד להושענא רבה ובסיומו חביטת ערבות על הקרקע, כל אחד על פי מנהגו. סעודת יום טוב, ולעת ערב פרידה מן הסוכה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: שער יא פרק יג וראה שו"ע סימן תרסד'

תשובה נוספת:

המנהג להישאר ער כל הלילה אינו מן הדין, ומי שאינו יכול לקיימו מפאת חולשה אין בו עוון.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: סוכות. הובא בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הושענא רבה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה