חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד העולה לתורה צריך לנהוג בברכת התורה?

תשובה:

בעל הקורא מראה לעולה לתורה את מקום הקריאה. מנהג ותיקין שהעולה נושק בטלית או במעיל הספר את מקום קריאה, ויש שנזהרים לעשות זאת רק בשולי הגליון.
יש מספר מנהגים לגבי גלילת הספר בעת הברכה. יש הגוללים לפני הברכה, יש המשאירים אותו פתוח, אולם בעת הברכה מסב את פניו מן הספר לצד שמאל. ויש שפשוט עוצם עיניו השעת הברכה.
יש שאמרו שלפני הברכה יאחז בשני העמודים של הספר, אולם בשעת הברכה יסיר ידו השמאלית.
בזמן הקריאה עצמה יש לאחוז בעמוד הספר.

פוסק: הרב עקיבא מלר

ספר: הקריאה בתורה והלכותיה

מקור: פרק כח סעיפים ב, י וראה מקורות בהערות

תשובה נוספת:

העולה לתורה מתעטף בטלית. אם מתעטף בטלית של בית הכנסת- יברך כשמתעטף. אם שאל טלית מחברו או מאדם אחר, יתכוון שלא לקנותו ולא יברך.

פוסק: הרב שלמה מן

ספר: זאת התורה

מקור: פרק נז סעיפים יג-יד. ראה מ, ב יד, יא. שערי אפרים ג,יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה