חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם מנהגי ומה הסימוכין לעליה למירון ?

תשובה:

יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה לכבוד התנא רשב"י שהוא יום ההילולא של רשב"י, ויש לזה סימוכין בפוסקים. ויש הנוהגים ללכת על קבר רשב"י במירון. ההולכים למירון יתרחקו מקלות ראש וכו' ובמקום גילה שם תהא הרעדה.
טעם השמחה לפי אחת המקורות שאותו יום הנו יום שמת בו רשב"י, וגילה סודות באידרא קדישא וכו.
יש הנוהגים לקחת את ילדיהם הקטנים שהגיעו לגיל שלוש למירון בל"ג בעומר כדי שיסתפרו שם תספורת ראשונה (חלאקה) בשמחה ובשירים סמוך לקברי התנאים הקדושים רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אליעזר, ויש סימוכין למנהג זה מדברי המקובלים, ואף בבית כנסת מותר לעשות כן. בזמננו טוב יותר לבקר אצל ציון קבר רשב"י בזמן אחר, כי בזמן האחרון אין הצניעות נשמרת שם בל"ג בעומר.

הערת מנהל האתר: יש שכתבו שבל"ג בעומר הסמיך והחל רבי עקיבא ללמד את חמשת תלמידיו החדשים, שמהם שוב הועמדה התורה לישראל, וביניהם היה רשב"י (פר"ח תצג, ב).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט סעיף כז

תשובה נוספת:

דעת תורה היא ללמוד ולא לנסוע למירון.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סה' סעיף טז

תשובה נוספת:

נוהגים שמחה, ריקודים ומרבים בהדלקת נרות בבית הכנסת לכבוד רשב"י. מנהג ילדים לירות בקשת לרמוז שבכל ימי רשב"י לא נראתה הקשת, יש הנוהגים לאכול חרובים ומאכלי חלב.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: פסח ג' ל"ג בעומר פרק נח

תשובה נוספת:

השמחה בל"ג בעומר הינה גם על הנס שהיה לרשב"י נעשה לו נס וניצל מחרב המלכות והאריך ימים ושנים אחרי ביטול הגזירה.
כמו כן ביום ל"ג בעומר התחיל לרדת מן לבני ישראל בהיותם במדבר (חתם סופר יו"ד רלג).

פוסק: הרב שמעון גוטמן

ספר: קובץ ל"ג בעומר בהלכה ואגדה

מקור: וראה בשו"ת שם אריה או"ח סימן יד

תשובה נוספת:

נהוג לשמוח מעט בל"ג בעומר, בין השאר, כדלהלן:
ביום זה החל רבי עקיבא ללמד את תלמידיו החדשים והסמיך את חמשת תלמידיו להפיץ את התורה, ובתוכם היה גם רבי שמעון בר יוחאי, ומהם התפשטה התורה לאחר שקודם לכן נפטרו תלמידי רבי עקיבא במגפה אשר פסקה ביום זה. על פי הקבלה רבי שמעון בר יוחאי גילה ביום פטירתו סודות עמוקים בתורה, וביקש שביום פטירתו ישמחו ולא הצטערו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ה סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ל"ג בעומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה