חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הסימוכין למנהגי ל"ג בעומר והעליה למירון לציון רבי שמעון בר יוחאי?

תשובה:

יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה לכבוד התנא רשב"י שהוא יום ההילולא של רשב"י, ויש לזה סימוכין בפוסקים. ויש הנוהגים ללכת על קבר רשב"י במירון. ההולכים למירון יתרחקו מקלות ראש וכו' ובמקום גילה שם תהא הרעדה.
טעם השמחה לפי אחת המקורות  שאותו יום הנו יום שמת בו רשב"י.וגילה סודות באידרא קדישא וכו,
יש הנוהגים לקחת את ילדיהם הקטנים שהגעו לגיל שלוש למירון בל"ג בעומר כדי שיסתפרו שם תספורת ראשונה (חלאקה)בשמחה ובשירים סמוך לקברי התנאים הקדושים רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אליעזר, ויש סימוכין למנהג זה מדברי המקובלים, ואף בבית כנסת מותר לעשות כן. בזמננו טוב יותר לבקר אצל ציון קבר רשב"י בזמן אחר כי בזמן האחרון אין הצניעות נשמרת שם בל"ג בעומר.

הערת מנהל האתר: יש שכתבו שבל"ג בעומר  הסמיך והחל רבי עקיבא ללמד את חמשת תלמידיו החדשים, שמהם שוב הועמדה התורה לישראל , וביניהם היה רשב"י (פר"ח תצג,ב).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט סעיף כז

תשובה נוספת:

דעת תורה היא ללמוד ולא לנסוע למירון.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סה' סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ל"ג בעומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה