חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שקבר את קרובו בחול המועד?

תשובה:

אומנם הקובר את מתו ביום טוב או בחול המועד לא חל עליו דיני אבלות שבעה (ראה שאלה אחרת), אולם דברים שבצינעא נוהג ביום טוב ובחול המועד, לכן אסור להתרחץ במים חמים, אסור בתשמיש המיטה, לא להתגלח ולא להסתפר, ומותר להתרחץ לכבוד יום טוב האחרון, וכן להחליף לבנים וללבוש בגדי יום טוב. ועדיף שלא יעלה לתורה ברגל. יש מתירים לאבל ללמוד תורה, ולא ישנה מקומו כיוון שעדין לא התחיל את האבלות.
מלאכה המותרת בחול המועד בדבר האבד מותר גם לאבל. אם הוא ש"ץ קבוע מותר לו להתפלל לפני העמוד.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק כח

תשובה נוספת:

בשבעת ימי הרגל יש אומרים שמותר לו לעסוק בתורה כהרגלו, אולם לכתחילה טוב לייעץ לו לעסוק בדברי תורה בפרק אלו מגלחין שבמסכת מועד קטן, או בהלכות אבלות בשולחן ערוך ונושאי כלים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אבלות, סימ מב סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה